ลืมรหัสผ่าน Gmail ไม่เป็นไร! กู้คืนได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ฉบับปี 2024

การลืมรหัสผ่าน Gmail (บัญชี Google) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง อาจเป็นเพราะตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนจนจำไม่ได้ หรืออาจเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วลืมใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ก็สามารถกู้คืนรหัสผ่าน Gmail ใหม่ได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Gmail เลือกที่ ลืมรหัสผ่าน
 2. กรอกอีเมล Gmail ที่ต้องการกู้คืน
 3. เลือกวิธีการกู้คืนรหัสผ่านที่ต้องการ ได้แก่
  ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย
  ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลสำรอง
  รับรหัสยืนยันทางโทรศัพท์
 4. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถกู้คืนรหัสผ่าน Gmail ใหม่ได้แล้ว โดยขั้นตอนต่างๆ นั้นไม่ซับซ้อน สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกู้คืนรหัสผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น แนะนำให้เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม

 • อีเมล Gmail ที่ต้องการกู้คืน
 • ข้อมูลความปลอดภัย เช่น วันเกิด สถานที่เกิด ฯลฯ
 • อีเมลสำรอง หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัญชี Gmail

หากลืมรหัสผ่าน Gmail กรณีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Gmail เลือกที่ ลืมรหัสผ่าน
 2. กรอกอีเมล Gmail ที่ต้องการกู้คืน
 3. เลือกวิธีการกู้คืนรหัสผ่านที่ต้องการ ได้แก่
  ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย
  ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลสำรอง

หากมีอีเมลสำรองที่ผูกไว้กับบัญชี Gmail อยู่แล้ว ให้เลือกวิธีส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลสำรอง เมื่อได้รับรหัสยืนยันแล้ว ให้ป้อนรหัสยืนยันลงในช่องที่กำหนด แล้วกด ถัดไป

หากไม่มีอีเมลสำรองที่ผูกไว้กับบัญชี Gmail ให้เลือกวิธีตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย หากสามารถตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยได้ถูกต้อง ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมล Gmail ของคุณ เพียงป้อนรหัสยืนยันลงในช่องที่กำหนด แล้วกด ถัดไป

หากไม่สามารถตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยได้ถูกต้อง หรือไม่มีอีเมลสำรองที่ผูกไว้กับบัญชี Gmail คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google เพื่อขอความช่วยเหลือได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Gmail เลือกที่ ความช่วยเหลือ จากนั้นเลือกหัวข้อ ติดต่อเรา

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมรหัสผ่าน Gmail ซ้ำอีกในอนาคต ควรตั้งรหัสผ่านที่จดจำได้ง่าย แต่ต้องมีความปลอดภัยสูง โดยควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรขึ้นไป ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ มาใช้เป็นรหัสผ่าน

การลืมรหัสผ่าน Gmail ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่แนะนำ ก็สามารถกู้คืนรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกู้คืนรหัสผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น แนะนำให้เตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม และตั้งรหัสผ่านที่จดจำได้ง่าย แต่ต้องมีความปลอดภัยสูง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!