Google ใช้ AI ช่วยพยากรณ์/แจ้งเตือนน้ำท่วม ได้ล่วงหน้า 7 วัน (ประเทศไทยด้วย)

Google พัฒนาเทคโนโลยีสุดล้ำ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าได้แม่นยำถึง 7 วัน ช่วยให้ผู้คนเตรียมตัวรับมือได้ทัน ป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Flood Hub เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยชีวิต

Flood Hub เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ เตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่กว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ เพื่อจำลองสถานการณ์น้ำท่วมล่วงหน้า ช่วยให้ผู้คนมีเวลาเตรียมตัวขนของขึ้นที่สูง อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที

ประโยชน์

  • ช่วยให้ผู้คนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น
  • ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  • ช่วยให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆ จัดการทรัพยากรและวางแผนรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา – Google


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!