Google Classroom ล่ม เข้าไม่ได้ หาห้องเรียนไม่เจอ

เรียกว่าเกิดเหตุให้คนที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ตกใจเล่นๆ ครับ เมื่อระบบบริหารจัดการห้องเรียนอย่าง Google Classroom ได้เกิดอาการแปลกๆ เช่น โหลดห้องเรียนไม่ขึ้น เข้าชั้นเรียนไปดูเนื้อหาต่างๆ ไม่ได้ นั่นเป็นเพราะสาเหตุว่าระบบของ Google Classroom บางส่วนได้ล่มนั่นเอง โดยขณะนี้ให้รอการแก้ไขจากทาง Google ครับ

และล่าสุดทาง Google ก็ได้อัพเดทสถานะ Google Classroom ก็พบว่ามีปัญหาจริงๆ ครับ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!