Google Docs เพิ่มความสามารถใหม่ “Page Setup” – ตั้งค่าหน้ากระดาษ !!

Google Docs กำลังจะรุกคืบขึ้นทุกขณะ ล่าสุดได้เพิ่มความสามารถให้กับเอกสารแบบ Document (เทียบได้กับ Word ใน Office) โดยเพิ่มออปชั่นสำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ(Page setup) ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเอกสารมากยิ่งขึ้น

โดยเข้าไปที่เมนู File > Page Setup จะพบกับหน้าต่างสำหรับตั้งค่าหน้าเอกสาร

ที่มา: thewindowsclub

ส่วนตัวผมคิดว่าช่วงนี้ Google Docs กำลังรุกคืบอย่างหนัก และสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกับกับ”กระดาษจริง” ให้ทัดเทียม MS Office ยิ่งขึ้น


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!