วิธี พักชําระหนี้ออมสิน 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดมาตรการพักชําระหนี้ ประจำปี 2564 ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาที่มีผลในการผ่อนปรน 6 หรือ 12 รอบบิล ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อและแผนการชำระหนี้ โดยมีแผนการพักชําระหนี้ ทั้ง 8 รูปแบบบน MyMo ดังนี้

 • แผนที่ 1 ชำระเงินงวด 100%
 • แผนที่ 2 ชำระเงินงวด 50%
 • แผนที่ 3 ชำระเงินงวด 25%
 • แผนที่ 4 ชำระเงินต้น 50% และดอกเบี้ย 50%
 • แผนที่ 5 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย 100%
 • แผนที่ 6 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย 75%
 • แผนที่ 7 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย 50%
 • แผนที่ 7 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย 25%

วิธีพักชําระหนี้ออมสิน 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

 1. เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564
 2. เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี
 3. แสดงรายละเอียดการชำระหนี้ตามสัญญาปัจจุบัน
 4. แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้แต่ละแผนการชำระหนี้
 5. กรุณาตรวจสอบและกดแผนการชำระหนี้ที่ต้องการ
 6. หากต้องการเลือกแผนการชำระหนี้ กด “เลือกแผนนี้” ตามแผนชำระหนี้ที่ต้องการ
 7. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ และ กดปุ่ม “ถัดไป”
 8. เลื่อนหน้าจออ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนการชำหนี้ให้ครบถ้วน
 9. กดเครื่องหมายข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”
 10. ตรวจสอบรายละเอียดอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!