AIS ลดค่าเครื่อง iPad Air 3 เหลือ 19,500 บาท (WiFi+Cellular)

AIS วางจำหน่าย iPad Air รุ่นที่ 3 ปี 2019 แบบ WiFi+Cellular หรือสามารถใส่ซิมการ์ดได้ โดยมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน ลดค่าเครื่องจาก 22,500 เหลือ 19,500 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกค 599 และรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เงื่อนไข

  • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
  • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าบริการชำระล่วงหน้า ได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เริ่มมีผลตั้งแต่รอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
  • ค่าบริการชำระล่วงหน้าต่ำกว่า 1,000 บาท กำหนดแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน
  • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิก สัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!