รายละเอียด พักชําระหนี้กรุงไทย 2564 ระยะ 3 ลงทะเบียน 19 ก.ค. นี้

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน พักชําระหนี้กรุงไทย 2564 ช่วยลูกค้า SME และรายย่อยที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ พร้อมรวม 7 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและธุรกิจ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย นาน 2 เดือน สำหรับลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 15 ส.ค. 64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

  • ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ สูงสุด 12 เดือน หรือ
  • พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ
  • พักชำระ เงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา
ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน
เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้ แบบกำหนดระยะเวลา 48 งวด

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!