LET’S GO SUMMER ลูกค้าทรู รับฟรี ประกับอุบัติเหตุจาก Cigna คุ้มครองนาน 6 เดือน

LET’S GO SUMMER TOGETHER ทรูมอบความสุข สนุก ชุด พร้อมห่วงใย…ดูแลคุณ รับสิทธพิเศษมากมาย เมื่อสมัครบริการหรือย้ายค่ายมาทรู 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 62 รับฟรี ประกับอุบัติเหตุจาก Cigna
คุ้มครองนาน 6 เดือน ฟรีค่าบริการ 1 เดือน + เน็ตเต็มสปีดใช้ไม่หมดทบได้ รับเพิ่มฟรี เน็ตมือถือ เดือนละ 2 GB นาน 6 เดือน เมื่อสมัครเน็ตบ้านทรู

ลูกค้าทรู ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จากซิกน่าประกันภัยนานต่อเนื่อง 6 เดือน

 • ลูกค้า True BlackCard รับความคุ้มครอง วงเงิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ลูกค้า True RedCard รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ลูกค้าทรูทั่วไป รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูที่ลงทะเบียนทรูไอดีเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ดำเนินการสำเร็จ จึงจะสามารถกดรับสิทธิพิเศษนี้ได้
 • จำกัดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
 • กรณีท่านที่เคยรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 สามารถกดรับสิทธิ์ได้อีก 1 ครั้ง โดยความคุ้มครองจะเริ่มนับระยะ 6 เดือนนับจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นการคุ้มครองชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องสำรองจ่าย และนำเอกสารยื่น เคลมตามเงื่อนไขที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cigna Customer Service โทร 02-853-0020 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30 น. (วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 เวลา 08.30-17.30 น.)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองมีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้ผ่านการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 20-60 ปี เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ด สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ลูกค้าทรูเรดการ์ด สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ สำหรับลูกค้าทรู สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยพิจารณาสถานะและประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถศึกษาข้อมูลการเคลมได้ที่ https://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือสิ้นสุดสิทธิพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าสมัครใหม่แพ็กเกจทรูซูเปอร์ไฟเบอร์
คอนเวอร์เจนซ์ 3 บริการ ค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ 799.- ขึ้นไป ที่สมัครและติดตั้งภายใน วันที่ 1 – 30 เม.ย. 62 เท่านั้นจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
– รับฟรี! TMH Data เพิ่มอีก 2 gb. นาน 6 เดือน: เฉพาะการสมัครใหม่ในแพ็กเกจทรูซูเปอร์ไฟเบอร์
คอนเวอร์เจนซ์ 3 บริการ ค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 799.- ขึ้นไป และเปิดบริการ TMH ใหม่เท่านั้น /
โดยลูกค้าจะได้รับ Data 2 gb. เพิ่มเติมจากแพ็กเกจปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
– สมัครและติดตั้งบริการ ภายในวันที่ 1 – 30 เม.ย. 62
– สัญญาการใช้บริการ 12 เดือน ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาคำขอใช้บริการ, ราคาแพ็กเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าแรกเข้า 890 บาท จากราคาปกติ 2,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา (และฟรีค่าแรกเข้าสำหรับนิติบุคคล)
– ลูกค้าชำระค่าแรกเข้า 890 บาท เป็นเงินสด โดยจ่ายชำระ ณ วันติดตั้งบริการฯ
– การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ True Online เฉพาะพื้นที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการตามเงื่อนไข
ของแพ็กเกจ
– ลูกค้ารับสิทธิยืมอุปกรณ์ Dual-band WiFi Router 4 ports มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท
– ฟรี ค่าติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ต มูลค่า 2,600 บาทตามระยะสายที่ทางผู้ให้บริการกำหนด
– ฟรี ค่าประกันกล่องทรูวิชั่นส์ และ ฟรีค่าติดตั้งบริการทรูวิชั่นส์ ในระยะสายที่กำหนด มูลค่า 4,500 บาท

เงื่อนไขการสมัครบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของแพ็กเกจทรูสมาร์ทชอยส์ที่ร่วมรายการ
– แพ็กเกจนี้ สำหรับทุกเทคโนโลยี
– แพ็กเกจนี้ สำหรับทุกช่องทางการขาย
– สำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ในแพ็กเกจทรูซูเปอร์ไฟเบอร์ คอนเวอร์เจนซ์ที่มีบริการ TVS ผูกอยู่,
รับฟรี! Up Pack TVS จาก Enjoy HD ไปเป็น Smart Family HD นาน 3 เดือน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!