MD5 Checksum : โปรแกรมเช็ครหัสไฟล์แบบ MD5

ผู้ที่เคยดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ๆ หรือไฟล์ .ISO ต่างๆ คงเคยเห็นรหัส MD5 (hash) ซึ่งรหัสนี้เอาไว้สำหรับในการตรวจไฟล์ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ โดยให้ผู้ดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นเอารหัส MD5 ของไฟล์ที่โหลด มาเทียบว่าตรงกับรหัสของจริง(จากผู้ให้ดาวน์โหลด)หรือไม่ โดยโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำนี้เป็นโปรแกรมหารหัส MD5 ของไฟล์นั้นๆ ครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหา MD5 hash บ่อยๆ

หน้าตาของโปรแกรม

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://tcpmonitor.altervista.org/md5-checksum/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!