ขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน แล้ว !

กฟน. พร้อมบริการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ประชาชน โดยยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อคุณภาพในการ ติดต่อขอใช้บริการด้านไฟฟ้า

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!