โปรเน็ต my by CAT ปี 2020 เน็ตเพลินเต็ม 100 ทั้งแบบเติมเงิน และรายเดือน

แพ็กเกจเสริม เน็ตเพลินเต็ม 100 ต้อนรับต้นปี 2020 สมัครได้ทั้ง ลูกค้า my ปัจจุบัน / เปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายมา my ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ให้เล่นเน็ตด้วยความเร็วคงที่ 1Mbps, 8Mbps และ 10Mbps ปริมาณ 100GB ต่อเดือน ซื้อแบบยาวๆ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมโทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

เน็ตเพลินเต็ม 100 ความเร็ว 1Mbps

 • นาน 3 เดือน ราคา 550 บาท
 • นาน 6 เดือน ราคา 600 บาท
 • นาน 12 เดือน ราคา 1200 บาท

เน็ตเพลินเต็ม 100 ความเร็ว 8Mbps

 • นาน 3 เดือน ราคา 950 บาท
 • นาน 6 เดือน ราคา 1400 บาท
 • นาน 12 เดือน ราคา 2500 บาท

เน็ตเพลินเต็ม 100 ความเร็ว 10Mbps

 • นาน 3 เดือน ราคา 1000 บาท
 • นาน 6 เดือน ราคา 1800 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 ม.ค. 63
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “my เน็ตเพลินเต็ม100” แบบรายเดือน (Postpaid) ไม่สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
 • สิทธิ์การใช้งานตามแพ็กเกจเสริม “เป็นสิทธิ์ใช้งานต่อรอบการใช้งาน 31 วัน ไม่สามารถทบยอดไปใช้งานรอบถัดไปได้ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ไม่เกินความเร็วสูงสุดตามสิทธิ์ที่ได้รับ และเมื่อใช้ครบปริมาณ 100GB แล้ว จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
 • ระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครใช้บริการถึงเวลา 24.00 น. เป็น 1 วัน ไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my เน็ตเพลินเต็ม100_4 up 8 Mbps._2500Bht_100GB_372Days” วันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 24.00 น.
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!