เทคนิคการสอบ ก.พ. 2567 ทำยังไงให้ผ่าน ภาค ก

การสอบภาค ก. เป็นด่านแรกในการสอบเข้ารับราชการของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบในด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม

การสอบภาค ก. แบ่งออกเป็น 5 วิชา ได้แก่

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

การสอบภาค ก. ในแต่ละปีมีการแข่งขันสูง ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

1. ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด

เทคนิคพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสอบภาค ก. คือ การศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด โดยควรศึกษาเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้

ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากหนังสือเตรียมสอบภาค ก. ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน หรือจะเรียนคอร์สติวสอบภาค ก. ก็ได้เช่นกัน

2. ฝึกทำข้อสอบเก่า

การฝึกทำข้อสอบเก่าจะช่วยให้ผู้สมัครสอบคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและวิธีการตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผู้สมัครสอบสามารถหาข้อสอบเก่าได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

การสอบภาค ก. เน้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้สมัครสอบ ดังนั้น ผู้สมัครสอบจึงควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนเอง โดยฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์และโจทย์ปัญหาต่าง ๆ

ผู้สมัครสอบสามารถฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้จากหนังสือเตรียมสอบภาค ก. หรือจะฝึกทำโจทย์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน

4. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ผู้สมัครสอบมีสมาธิในการสอบ ดังนั้น ผู้สมัครสอบควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อคืน

นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนสอบ เพราะอาจทำให้ง่วงนอนและหงุดหงิดได้

5. เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สมัครสอบควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบควรมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการสอบ

เทคนิคการสอบภาค ก. ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ เท่านั้น ผู้สมัครสอบควรปรับใช้เทคนิคเหล่านี้ให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้สามารถสอบภาค ก. ให้ได้คะแนนดี


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!