ดาวน์โหลด Photoshop CS6 รุ่นทดสอบ มาใช้ได้แล้ววันนี้ ฟรี!

หลังจากก่อนหน้านี้มีทั้งภาพหลุด และมีการโชว์ฟีเจอร์เด็ดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS6 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกันไปแล้ว (ข่าวเก่า) ล่าสุดทาง Adobe ได้เปิดให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 รุ่นทดสอบ(Beata) มาทดลองใช้ได้แล้ววันนี้

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในเวอร์ชั่นนี้คือ มีการออกแบบหน้าตาและเปลี่ยนดีไซน์ของตัวโปรแกรมใหม่ครับ พร้อมด้วยฟีเจอร์เด็ดๆ Content-Aware Patch (ที่เคยโชว์) และมาพร้อมเครื่องมือสำหรับแก้ไขวีดิโออีกด้วย นอกจากนี้ยังมาฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย (ดูได้ด้านล่างครับ) โดยไฟล์ติดตั้งของตัวโปรแกรมนี้มีขนาด 1.7 GB ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

ฟีเจอร์ใหม่ใน Photoshop CS6

Eyedropper
– Show the sample size popup for the various eyedropper tools (black point, white point,
etc.)
– Add ignore adjustment layers options bar item for the eyedropper
– New mode for eyedropper to select layers current and below

File formats
– Read common stereo image pair formats (JPS, PNS) Allow for more bit depths in TIFF files
– Read BIGTIFF format
– Give the user choices regarding how they want transparency treated in OpenEXR on file open

Grammar
– Policed throughout app
– Use consistent grammar style in the title of dialog windows (no commands such as “Choose a color:”)

Layers
– Add a contextual menu item that deletes a layer effect not just disables it
– Add dither options to Layer Styles for Gradient Overlay and Gradient Stroke
– Allow 00 or Shift 00 to work when setting layer/fill opacity (previously no way to get 0%)
– Add bicubic sharper & bicubic smoother options when free transforming layers
– Allow changing of blend modes for multiple layers at once
– Allow locking of multiple layers
– CMD+J to duplicate layers and layer group
– Allow changing color labels to multiple layers at once
– Layer tooltips to include layer name (if defined)
– Opt+click on toggle arrows (groups and effects) in layer panel should close all targets
– Show blend if/Blending Effects badge on layer
– Show correct opacity and blend mode values for hidden layers
– Tab goes to next layer on inline layer rename, SHIFT + TAB goes to previous
– New command to raster layer effect into layer, merging the selected layers into themselves
– Reorder effects in the layers palette to match the Z-­­order style/blend mode (bottom most effects in termsof blending order, drop shadow is below the other effects

Liquify
– Resize Liquify brush with shortcuts
– Increase maximum Liquify brush size Add option to load last mesh

Presets
– Add new document presets for common devices (e.g. iPhone, iPad, etc.)
– Add new Gradient Map presets for toning and split-­­toning
– Sticky reorganization of tool presets (changes persist after re-launch) Add Contact Sheet II as an Automation option

SDK
– Add the ability to return an array of guides in a document from the scripting SDK
– Add ability to access tool name associated with the tool preset name via scripting
Selections
– Make the marquee, lasso, and mask panel feather values support decimal places like the feather dialog
– Remember feather radius when showing dialog for selection from a path

Transform
– Improve dragging of vector curves
– Don’t hide smart object icon when transforming a layer
– Rotate 90 with even x odd pixel dimension to be smooth (bjango.com)
– Undo or disable auto -­­rotate on open

UI
– Remove the app bar and reduce the drag/app bar over 30%
– [Windows] New/open document to context click on a document tab (has always been on Mac, now Windows too)
– Add “Don’t show again” checkbox to Purge warnings

Miscellaneous
– Enable Split Channels for documents with layers
– Select Hex field by default and allow clipboard pastes with # in contents (i.e. #fffffff)
– Increased GPU stability by prequalifying GPUs on the fly before use
– Auto-­­select the best resample method based on the type of resize
– Enable Invert and Threshold adjustments for masks in 32 -­­bit
– Hold SHIFT during startup to disable 3rd party plugins
– Add warning message that 16 -­­bit images cannot display their file size in the Save as JPEG dialog
– Add command to insert “lorem ipsum” for type

ที่มา – Engadget

ดาวน์โหลด Adobe Photoshop CS6


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!