ปลดล็อกกัญชา แล้ว โหลดแอป “ปลูกกัญ” แจ้งปลูกกัญชาออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป การปลูกกัญชาสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย การจดแจ้งเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ และไม่มีผลต่อการออกใบอนุญาตในอนาคต ผู้จดแจ้งยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หลังการจดแจ้ง การจดแจ้งทำได้ 2 วิธี คือ ประชาชนจดแจ้งเองในแอป “ปลูกกัญ” หรือเว็บไซต์ https://plookganja.fda.moph.go.th/ และอาจจะมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่จดแจ้งแทนได้

ปลูกกัญ เป็น application ที่ใช้ในการจดแจ้ง การปลูกกัญชา กัญชง เพื่อดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อดูแลผู้ป่วยของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน รวมทั้งการขออนุญาต ปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดและแจ้งปลุกกัญชาได้ที่ >> https://plookganjaweb.fda.moph.go.th/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!