โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ผู้ป่วยนอก นัดล่วงหน้าผ่านแอพ Rama App ก่อนเดินทางมา

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In) ผู้ป่วยที่ยังไม่มีนัดตรวจ สามารถนัดผ่านช่องทาง Rama App โดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมสามารถใช้การตรวจทางไกล (Telemedicine) ตามวันและเวลานัดเดิม ยกเว้น ผู้ป่วยเร่งด่วนสามารถตรวจที่ห้องฉุกเฉิน

Rama App เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชน โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนของตนเอง เรียกดูและจัดการนัดหมายของตนเอง รวมถึง Check-in และขอทำนัดหมายใหม่ ไปจนถึงรับชำระค่าบริการผ่าน Mobile Application ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการส่งไฟล์ภาพเอกสารเพื่อขอรับรองสิทธิล่วงหน้า สามารถตรวจสอบสถานะการรับยา แผนที่จุดให้บริการ ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีมากยิ่งๆขึ้นไป

ดาวน์โหลด Rama App

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!