กำจัด/ลด เสียงรบกวนขณะใช้งานโปรแกรม Skype, Google Talk หรือโปรแกรม VOIP Calls อื่นๆ


SoliCall เป็นโปรแกรมที่จะมาช่วยลดเสียงรบกวนขณะเราสนทนา ผ่านโปรแกรมประเภท VOIP Calls เช่น Skype, Google Talk หรือโปรแกรมอื่นๆ จะช่วยทำให้เราได้ยินเสียงคู่สนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เสียงเราไปถึงคนอื่นไม่มีเสียงรบกวนภายนอกอีกด้วย //

หน้าตาของโปรแกรม

(ต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรม VOIP Calls เช่น Skype, Google Talk )

มีกราฟให้ดูด้วย

ดาวน์โหลด SoliCall ไปใช้ฟรีๆได้ที่
http://www.freewarefiles.com/SoliCall_program_22522.html


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!