เปิดจอง สลาก ธกส. ชุดเกษตรมั่นคง 4 หน่วยละ 500 บาท เทียบผลตอบแทนคุ้มมั้ย ?

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ประจำปี 2566 เปิดให้ลงทะเบียนจอง แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เปิดลงทะเบียนจอง (ทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2566 – ช่วงที่ 2 เปิดให้จองและฝาก (ทางสาขา) ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยสามารถดำเนินการฝากสลากตามรายการจองฝากสลากได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 4.1 แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่สมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus และมีหมายเลขทะเบียนสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ตามประเภทที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น (แบบวันชนวัน)

ผลตอบแทน สลาก ธกส. ชุดเกษตรมั่นคง 4

ระยะเวลาฝาก : 3 ปี (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)  อัตราดอกเบี้ย : 5 บาท/หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 0.333 ต่อปี)

ดูราละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!