ฟรีแลนซ์ สมัครประกันสังคม ที่เซเว่นฯ ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี เป็นแห่งแรก

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) สามารถใช้ร่วมกับบัตรทองและต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคมมาตรา 39 มาก่อน โดยใช้บัตรประชาชนสมัครด้วยตนเองผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง POS และเครื่อง i– TOUCH ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบและแจ้งให้ผู้สมัครทราบทันที อีกทั้งยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!