AppSnap Archive


Latest Posts

ตรวจสอบอัพเดทโปรแกรมต่างๆในเครื่องเราให้เป็นเวอชั่นล่าสุด ด้วย AppSnap !

AppSnap เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบเวอร์ชั่น หรือรุ่นของโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องเรา ว่าปัจจุบันของเราเป็นเวอร์ชั่่นอะไร และเวอร์ชั่นล่าสุดคืออะไร หากโปรแกรมที่เรามีไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด ก็สามารถกดเพื่อดาวน์โหลดอัพเดทโปรแกรมนั้นๆมาได้ โดย AppSnap สามารถรองรับการทำงานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows XP ไปจนถึง Windows 7 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet