BOND DIRECT Archive


Latest Posts

ดาวน์โหลด BOND DIRECT Application จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลผ่านมือถือ

สำหรับคนที่สนใจซื้พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (Government Savings Bond) รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” จัดจำหน่ายโดยกระทรวงการคลัง สามารถจองหรือซื้อได้ผ่านๆ ด้วยตนเองผ่านทางแอพ BOND DIRECT ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเงินต้นอยู่ครบ เลือกลงทุนได้ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อบริหารพอร์ตการลงทุน ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet