chimshopschai Archive


Latest Posts

กรุงไทย เปิดให้ยืนยันตัวตน ชิมช้อปใช้ ที่สาขาได้ในวันเสาร์-อาทิตย์

เพื่อรองรับการให้บริการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สาขาที่ธนาคารกำหนด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet