Date Archive


Latest Posts

แก้ไขเวลาที่ติดมากับไฟล์ ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม “SKTimeStamp”

หลายคนคงรู้ดีว่า ในไฟล์แต่ละไฟล์จะมีการเก็บบันทึกเวลา (Time Stamp) ในการแก้ไขหรือสร้างไฟล์นั้นๆ ไว้ในตัวมันเอง ซึ่งวันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะช่วยเรา แก้ไขเวลาที่บันทึกไว้ติดกับไฟล์เหล่านั้น ให้เป็นตามต้องการ (สำหรับคนที่ชอบสร้างหลักฐานเท็จ 555) ชื่อโปรแกรมว่า SKTimeStamp ครับ ใช้ง่ายมากๆ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet