Delete Archive


Latest Posts

วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ยืนยันก่อนที่เราจะลบ (Delete) ไฟล์

ตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนเงื่อนไขการลบไฟล์ (Delete) ไปจาก Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า คือ เมื่อเราสั่งลบไฟล์ด้วยการกดปุ่ม Delete หรือคลิกขวาแล้วสั่งลบก็ตาม ตัว Windows จะทำการลบไฟล์ไปไว้ในถึงขยะหรือ Recycle Bin ทันที ไม่มีป็อปอัพขึ้นมาถามเพื่อยืนยันว่าต้องการลบหรือไม่ รวมถึงใน Windows 10 ก็เช่นกัน ไมโครซอฟท์ก็ยังคงแนวทางเดิมไว้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet