GettyImages Archive


Latest Posts

GettyImages เปลี่ยนรูปแบบลายน้ำ (Watermark) แบบใหม่ จากโลโก้เป็นชื่อลิงก์ย่อของภาพนั้นๆ !!

GettyImages เป็นเว็บไซต์แนว StockPhoto อีกเว็บที่ใหญ่มากๆ ที่เปิดให้ช่างภาพ (ส่วนใหญ่จะเป็นภาพข่าว) นำรูปภาพที่ถ่ายได้มาขายบนเว็บไซต์ โดยจะมีพวกสำนักข่าวหรือคนที่ต้องการภาพใดๆ ซื้อลิขสิทธิ์ของภาพนั้นไปทำข่าว (เป็นภาพความละเอียดสูง) ซึ่งผมก็ชอบเข้า GettyImages ไปดูรูปภาพใหม่ๆ เป็นประจำ (ส่วนใหญ่จะเจ้าไปดูภาพข่าวกีฬา) โดยปกติภาพที่แสดงบนเว็บของ GettyImages นั้นจะมีลายน้ำ (Watermark) เป็นโลโก้ติดอยู่บนกลางภาพ เพื่อแสดงเครดิตไว้ป้องกันการลักลอบนำภาพไปใช้โดยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ (เชื่อว่าหลายคนอาจคยเห็นภาพที่มีเครดิตของ GettyImages กันบ้าง) ล่าสุดทาง GettyImages ได้เปลี่ยนลายน้ำที่ติดอยู่บนรูปภาพทั้งหมด จากที่เป็นโลโก้แบบเดิมไปเป็นลิงก์ย่อแบบสั้นๆ ของรูปภาพนั้นๆ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet