gmai Archive


Latest Posts

รู้มั้ย ! Hotmail ก็ใช้สมัคร Google+ ได้ ไม่จำเป็นต้องสมัคร Gmail ใหม่ !!

หลังจาก Google+ เปิดตัว ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์เจ้าของเดียวกับ Google ซึ่งต้องใช้ Google Account ในการสมัครเข้าใช้งาน และถ้าหากมองเผินๆ หลายๆ คนอาจคิดว่า Google Account นั้นก็คือบัญชีเดียวกับ Gmail กลายเป็นว่า ถ้าจะสมัคร Google+ ต้องมี Gmail ก่อน เลยทำให้คนที่ไม่เคยใช้ Gmail มาก่อนแล้วเกิดอยากใช้ Google+ ต้องแห่ไปสมัคร Gmail  ซึ่งที่จริงแล้วเราสามารถนำอีเมลจากที่อื่นๆ ไปสมัครเป็น Google Account เพื่อมาสมัคร Google+ ได้ครับ โดยเฉพาะคนไทย ที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ Hotmail กันมาแต่เด็กๆ ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำครับ :D