Hidden Fixer Archive


Latest Posts

Hidden Fixer : โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์/โฟลเดอร์หาย สำหรับแฟลชไดรว์

ช่วงหลังๆ มานี้ไวรัสที่ทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์บนแฟลชไดรว์หายกำลังระบาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่ชอบเอาแฟลชไดรว์ไปเสียบเครื่องอื่น เช่น เครื่องที่โรงเรียน ตามร้านเน็ต หรือคอมฯ ของบริษัทที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสตัวนี้ หรือหลายคนเรียกติดปากกันว่า “ไวรัสซ่อนไฟล์” ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet