Krung Archive


Latest Posts

บัตรกรุงไทยพร้อมจ่าย : บัตรจ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ ไม่เสียค่าธรรมเนียม!

ธนาคารกรุงไทยเปิดตัว “บัตรกรุงไทยพร้อมจ่าย” บัตรเดบิตที่เปิดให้ประชาชนสามารถทำได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี โดยบัตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ชำระเงินกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet