LING Archive


Latest Posts

แอพวัดพื้นที่ วัดที่ดิน คำนวณออกมาเป็น กี่ไร่/กี่งาน

LING เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการวาดรูปแปลงที่ดินและคำนวณขนาดที่ดินได้ทั้งบนภาพดาวเทียมและภาพจากโดรน ไม่ว่าจะเป็นการวาดแปลงที่ดินเพื่อการ ซื้อ-ขาย, เพื่อการให้เช่าทำประโยชน์, เพื่อการวัดขนาดเพื่องานด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาโครงการLING จะช่วยให้การทำแผนที่ที่ดินสะดวกขึ้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet