Mathematics Archive


Latest Posts

Mathematics Add-In โปรแกรมสำหรับแก้/พิมพ์สมการใน Microsoft Word

มีเครื่องมือดีๆ สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word มาฝากครับ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้ Word พิมพ์งานที่เกี่ยวกับตัวเลขหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ชื่อโปรแกรมว่า Mathematics Add-In เป็นโปรแกรมเสริมที่จะทำให้ Word ของเรามีความสามารถในการแก้โจทย์สมการคณิตศาสตร์ รวมทั้งสามารถสร้างกราฟได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

Microsoft Mathematics 4.0 | โปรแกรมคำนวนสมการ/วาดกราฟทางคณิตศาสตร์ ของฟรีดีๆ จากไมโครซอฟต์

Microsoft Mathematics 4.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับคิดคำนวนในทางคณิตศาสตร์ ใช้แก้สมการ, ถอดอัลกอลึทึ่มต่างๆ หรือวาด/พลอตกราฟทั้ง 2 และ 3 มิติได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการใช้คำนวนโจทย์คณิตศาสตร์ตั้งแต่คำนวนระดับมัธยม ไปจนถึงการคำนวนในระดับมหาลัยได้สบายๆ เลยครับ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แจกฟรีจากไมโครซอฟต์ครับ ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อโปรแกรมแพงๆ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet