RushBike Archive


Latest Posts

เรียกแมสเซ็นเจอร์ ส่งของ, ส่งเอกสาร ผ่านแอป/เว็บ ได้ง่ายๆ ด้วย RushBike

ใครที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานออฟฟิศในกลางกรุงเทพ น่าจะเคยใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ หรือบริการสำหรับส่งของ/เอกสารต่างๆ แบบเร่งด่วน ซึ่งด้วยวิธีเดิมๆ นั้นเราจะต้องติดต่อแมสเซ็นเจอร์ล่วงหน้าเป็นวันๆ หากติดต่อแบบกระชั้นชิดก็เสี่ยงที่จะไม่ได้คิวสำหรับส่งงาน แต่ล่าสุดได้มี start-up ชื่อว่า RushBike อาสาเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet