เตรียมพร้อม ลงทะเบียน สมัคร TCAS 62 วันที่ 1 ธ.ค. 61

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 แล้วกำลังหาที่เรียนต่อด้วยระบบ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ทาง ทปอ. ก็ได้เตรียมเว็บไซต์ให้พร้อมสำหรับรองรับการลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ดีเดย์พร้อมกันวันที่ 1 ธันวาคม 2561

การเตรียมตัวสมัคร TCAS 

รู้จักตนเอง 

น้องจะต้องศึกษาตนเองในมิติต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ความชอบหรือความสนใจ ความถนัด สติปัญญาและความสามารถ และเป้าหมายในชีวิต 

รู้จักอาชีพ

อาชีพที่น้องๆต้องการจะเป็นในอนาคต ควรเลือกเรียนคณะใด สาขาไหน หรือจบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง 

รู้จักวางแผน

การวางแผนที่ดี เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายที่ดีเช่นกัน เมื่อรู้แล้วว่าจะเรียนคณะ/สาขาไหน สมัครรอบใด ใช้คะแนนอะไรบ้างในการพิจารณา

รายชื่อสถาบัน (บางส่วน) ที่เข้าร่วมระบบ TCAS

คู่มือระบบ TCASประจำปี 2562

สำหรับตอนนี้ น้องๆ สามารถเข้าไปดูคู่มือการใช้งานระบบ TCAS ได้ก่อนล่วงหน้า พอถึงเวลาจริงแล้วจะได้ไม่ตื่นเต้น

เว็บไซต์ http://mytcas.com/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!