www.ครูพร้อม.com เปิดแล้ว ให้ครู/นักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั้งประเทศ

โดยเว็บไซต์ครูพร้อม ได้แบ่งหมวดหมู่ ออกเป็น 6 หมวดหมู่ คือ อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน และอยากแชร์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน

เนื้อหาการอบรมในเว็บไซต์ ครูพร้อม ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาในรูปแบบของวิดีโอ ที่จัดเรียงไว้ตามหมวดหมู่ เช่น สอนการทำอาหาร สอนภาษาเกาหลี สอนเรื่องการเงิน สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือสอนโค้ดดิ้ง เป็นต้น

ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องการสอนโค้ดดิ้ง บนเว็บไซต์ ครูพร้อม

ใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ https://www.ครูพร้อม.com


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!