ดาวน์โหลด ไทยไอดี – ThaiID บัตรประชาชนดิจิทัล กรมการปกครอง (เดิมชื่อ D.DOPA)

D.DOPA แอปสำหรับบริการประชาชนของกรมการปกครอง เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น ThaiID เข้าใจง่ายและสื่อความหมายกว่าเดิม ! โดยแอพนี้เป็นบริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลของกรมการปกครองโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน สามารถใช้แอปนี้ยื่นแทนฉบับจริงได้ รวมถึงบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง เช่นตอนนี้กรมสรรพากรก็ได้เปิดให้มีการยืนยันตัวตนด้วย ThaiID แบ้ส

ThaiID มีให้โหลดทั้งในระบบ Android และ iOS คนไทยทุกคนสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้เลย

ดาวน์โหลด : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!