ใช้ True ID สมัครบัตร ปตท. Blue Card รับ Blue Points 200 คะแนนฟรี!

ทรูฯ ร่วมกับ ปตท. จัดโปรโมชั่นให้สมาชิก True ID สามารถสมัครบัตร PTT Blue Card บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมัน และร้านค้าต่างๆ ในเครือ ปตท. ได้แก่ Café Amazon, Texas Chicken, Daddy Dough, ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ โดยลูกค้า True ID จะได้รับแต้ม Blue Points 200 คะแนนฟรี! (มูลค่า 40 บาท) …สมัครฟรี ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก PTT Blue Card เพื่อรับ 200 คะแนน จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card มาก่อน
  • กิจกรรมเริ่มระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
  • ลูกค้าจากข้อ 1 ต้องทำการสมัครผ่านลิงก์ที่ได้รับจาก TrueID เท่านั้น คือ http://bit.ly/trueidxptt
  • คะแนนสะสมที่ได้รับฟรีจากการสมัครสมาชิก PTT Blue Card จะถูกบันทึกให้ภายใน 7 วัน
  • คะแนนสะสมที่ได้รับฟรีจากการสมัครสมาชิก PTT Blue Card ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • คะแนนสะสม PTT Blue Card มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าระบบ โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะทำการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.pttbluecard.com หรือโทร 1365 Contact Center

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!