True ID : “ยิ่งดู ยิ่งรวย” รับ True Point สูงสุดวันละ 15 แต้ม

True ID จัดกิจกรรม “ยิ่งดู ยิ่งรวย” กระตุ้นให้คนมาใช้แอพมากยิ่งขึ้น ด้วยการแจก True Point เมื่อรับชมรายการและความบันเทิงต่างๆ ผ่านแอพ True ID สูงสุดวันละ 15 แต้ม

โดยรายละเอียดของกิจกรรมนี้ มีดังนี้ครับ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.