เทคโนโลยีการศึกษา – ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ และ ทำงาน

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปวันต่อวัน รวมถึงกระบวนการศึกษาก็เช่นกัน ที่จะไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมอีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามา ทักษะแบบเดิมๆ กำลังจะหายไป ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคคล คงไม่เพียงพอ แต่ต้องมีภาษาและวิธีคิดที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์

1.Coding Literacy คือ การสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องโค้ดและการเขียนโค้ด เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต ที่พร้อมรับมือกับหุ่นยนต์และการทำงานของ AI

2.Student as Creators มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นฝ่ายรับข้อมูลอย่างเดียว ได้คิดและสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปิดรับให้ใครก็ตามสามารถผลิตสร้างผลงานของตัวเองได้ด้วยเพียงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีในมือ  ดังนั้น ในโลกของการสร้างสรรค์จึงมีการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ (passive) เป็นผู้สร้าง (active)

3.Empathy and Emotion Understanding ในยุคของ AI จะเป็นการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี ที่ล้วนแล้วมีแต่หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจไม่เข้าใจในความเป็นมนุษย์ ฉะนั้น การส่งเสริมความเป็นมนุษย์ เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของคนในยุคแห่ง AI มาก

4.Collaborative learning ความสำเร็จมักเกิดได้จากการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะอยู่คนละที่ คนละเวลา ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงและแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ดังนั้นห้องเรียนในอนาคตจึงเน้นเรื่องของแนวคิดการใช้เครื่องมือยุคใหม่ เพื่อเป็นตัวช่วยด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

5.Family and Community Involvement การเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน ครอบครัว พ่อแม่หรือชุมชน สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆได้  เพราะการเรียนรู้ในแต่ละสถานที่อาจมีแนวคิดและความรู้ที่ลึกซึ้งแตกต่างกัน เด็กสามารถคิดวิเคราะห์และสนุกไปพร้อมๆกันได้ ช่วยให้การรียนรู้ไม่น่าเบื่อ

6.Individualized Learning เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน สำหรับการเรียนสมัยใหม่เห็นว่าความแตกต่างของเด็กๆ ต้องการรูปแบบการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาจุดแข็งและลักษณะเฉพาะนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน

7.Redesigning learning Spaces ห้องเรียนในโลกสมัยใหม่จะถูกออกแบบให้ยืดหยุ่น แตกต่างจากแบบเดิมที่มีคณครูเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการปรับเปลี่ยน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ จับกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ล้อมวงเพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างอิสระ ทั้งยังเป็นห้องเรียนที่ทันสมัยที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ

เพราะการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนการทำงานจริง และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น นั่นก็เป็นผลทำให้เด็กขาดทักษะการคิด วิเคราะห์  และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ หรือ “การคิดเชิงคำนวณ” นั่นเอง ทำให้หลายประเทศตอนนี้ มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแล้ว เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะ ให้รู้จักการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกันได้

True Space – Co Working Space ของการศึกษาสมัยใหม่

Co working space ก็เปรียบเสมือน Redesigning learning Spaces ให้การมานั่งเรียนที่ Co Working Space มีความยืดหยุ่น ให้เราได้เจอผู้คนมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิด ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้คิดงานที่สร้างสรรค์ มีเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ให้บริการ

True Space ไม่ได้มีแค่ที่นั่งทำงาน แต่ยังมีการให้เช่าห้องประชุม และสำหรับวัยเรียนก็มีสถานที่ติวหนังสือกับเพื่อนๆ เช่นกัน หรือใครที่กำลังวางแผนเริ่มทำธุรกิจ ก็มีออฟฟิศเล็กๆ ให้เช่า  ทั้งนี้ True Space มีให้บริการถึง 5 สาขา ได้แก่ สาขา มมส. , สยาม , สีลม , ม. หอการค้า รวมไปถึงห้างใหม่อย่าง icon siam สร้างความสะดวกสบายกับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือต้องใช้ห้องประชุมนอกสถานที่ได้อย่างดี

True Space - Co working space Icon Siam ที่นั่งทำงาน เช่าห้องประชุม วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่นั่งทำงาน และล็อคเกอร์เพื่อเก็บของที่ทันสมัย
อ้างอิง :  True Space Co Working Space สาขา ICON SIAM

True Space - Co working space เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ชั้น 4 มีออฟฟิศเล็ก ๆ ให้เช่า และห้องประชุม

ห้องประชุมให้เช่า จุดรวมความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียนอกห้องเรียน
อ้างอิง : True Space Co Working Space สาขา เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ชั้น 4

True Space - Co working space ม. หอการค้า ที่นั่งทำงาน ติวหนังสือ สอนพิเศษ

ที่นั่งทำงาน ติวหนังสือเป็นส่วนตัวได้ เพื่องานที่สร้างสรรค์
อ้างอิง : True Space Co Working Space สาขา ม.หอการค้าไทย

True Space Co-Working Space ปัจจุบันเปิดให้บริการ 5 สาขา

 1. Co Working Space ม.หอการค้า ที่ติวหนังสือ สอนพิเศษ เช่าห้องประชุม
 2. Co Working Space เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ชั้น 4​ มี ออฟฟิศเล็ก ๆ สำหรับจัดกิจกรรม เช่าห้องประชุม
 3. Co Working Space สยามสแควร์ ซอย 2 ที่ติวหนังสือ นั่งทำงาน จัดกิจกรรม เช่าห้องประชุม
 4. Co Working Space Icon Siam ที่นั่งทำงาน เช่าห้องประชุม
 5. Co Working Space มมส. ที่ติวหนังสือ สอนพิเศษ เช่าห้องประชุม

สถานที่นั่งทำงานอย่าง Co-Working Space ของ  True Space สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้สมัยใหม่ได้อย่างดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการส่งเสริมให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหานอกห้องเรียน  ทำให้ Co-Working Space เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรมาใช้บริการ เพราะการหาสถานที่ทำงานดีๆ บรรยากาศดีๆ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน จะทำให้การเรียนรู้ของเราเกิดประสิทธิภาพได้

Key Takeaway

7 เทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนโลกได้

 1. Coding Literacy คือ การสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ด
 2. Student as Creators มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างผลงานของตัวเองได้ด้วยเพียงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีในมือ
 3. Empathy and Emotion Understanding  การส่งเสริมความเป็นมนุษย์ เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น
 4.  Collaborative learning ด้วยเครื่องมือยุคใหม่ จะเป็นตัวช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้ดี ทั้งด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้
 5. Family and Community Involvement ครอบครัว พ่อแม่หรือชุมชน สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆได้
 6. Individualized Learning เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน  ต้องมีการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาจุดแข็งและลักษณะเฉพาะนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน
 7. Redesigning learning Spaces เปิดโอกาสให้เด็กๆ จับกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่ม ล้อมวงเพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างอิสระ

อ้างอิงข้อมูลจาก :   https://www.truespaceth.com , https://thematter.co  , www.trainkru.com


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save