วิธีซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน บนวอลเล็ต สบม.

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังได้แล้ววันนี้ >> คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน อายุ 5 ปี (SBST26NA)

 • อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • ปีที่ 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • ปีที่ 2-4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • ปีที่ 5 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
  (เฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกันอายุ 10 ปี (SBST31NA)

 • อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • ปีที่ 6-9 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ปีที่ 10 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  (เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี)

วันที่จำหน่าย

จำหน่ายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้)

วิธีลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

วิธีเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม.

วิธีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ต สบม.

ขั้นตอนการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน บนวอลเล็ต สบม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลท้ังหมดได้ที่ >> https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/868


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!