อยากไปทำงานต่างประเทศ แบบถูกกฎหมาย ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในปัจจุบันการไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณเตรียมความพร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาภาษา ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ก็จะทำให้มีโอกาสถูกเลือกไปทำงานได้มากขึ้น ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลสำหรับคนที่อยากไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายมาฝาก เพื่อให้คุณมีความเข้าใจถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวต่างๆ มากกยิ่งขึ้น

การไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี คือ

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไปทำงาน
2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน
3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)
4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

อยากไปทำงานต่างประเทศต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่านายจ้างจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติว่าต้องการผู้ใช้แรงงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในเรื่องใดบ้าง เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง มีกาตรวจความพร้อมด้านสุขภาพเบื้องต้น การตรวจหาโรคเอดส์ โรคต้องห้าม มีการทดสอบฝีมือแรงสำหรับงานที่ต้องใช้ฝีมือในการทำงาน หรือมีการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องการ ผู้ที่อยากไปทำงานต่างประเทศจึงต้องศึกษาข้อมูลเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานให้มากที่สุด

การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

ผู้ที่อยากไปทำงานต่างประเทศ การลงทะเบียนคือเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแจ้งความประสงค์ว่ามีความต้องการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ และเป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความพร้อมในด้านใดบ้าง เหมาะกับงานประเภทไหน เพื่อที่ศูนย์ลงทะเบียนฯจะได้นัดให้ผู้ว่าจ้างมาสัมภาษณ์งานต่อไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่กรมการจัดหางานหรือสำนักจัดหางานทุกจังหวัดและยังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) ที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

การเตรียมเอกสารต่างๆ

สำหรับผู้ที่อยากไปทำงานต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น ในแต่ละขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แต่สิ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้ทุกคนก็คือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เพราะเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารประจำตัว ผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางสามารถติดต่อขอทำได้ที่ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศ แบบถูกกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะเลือกไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการใด สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้มีความพร้อมและต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าผู้ที่จัดส่งคุณไปทำงานได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น หากเป็นบริษัทจัดหางานจะต้องได้รับอนุญาตการจดทะเบียนจากกรมการจัดหางานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อป้องกันการหลอกลวงซึ่งอาจจะทำให้เสียเงิน เสียเวลา และไม่ได้งานอย่างที่ตั้งความหวังไว้อีกด้วย


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!