สร้างเมนูคลิกขวา(Desktop) เรียกใช้โปรแกรมโปรดใน Windows 7 ด้วย “Your Menu”

Your Menu โปรแกรมเล็กๆ ของเล่นเสริมสำหรับคนใช้ Windows 7 ที่จะช่วยสร้างเมนูสำหรับโปรแกรมต่างๆ ตอนคลิกขวานหน้าจอ (right-click menu items) ทำให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่โปรดปรานได้อย่างง่ายๆ !!

โปรแกรม Your Menu สามารถสร้างเมนูเรียกเข้าโปรแกรมแบบเดี่ยวๆ หรือจัดเป็นกลุ่มโปรแกรมหลายโปรแกรมก็ได้

การใช้งานโปรแกรม Your Menu นั้นไม่สลับซับซ้อนอะไรดูได้จากหน้าตาของโปรแกรม ที่เรียบง่าย


โดยเราสามารถเลือกตัวโปรแกรมที่จะให้อยู่ในเมนู พร้อมตั้งชื่อได้ตามใจชอบ จากนั้นกดที่ Generate REG File เพื่อสร้างไฟล์ .reg สำหรับเข้าไปปรับแต่างค่า Registry ของวินโดว์

โดยไฟล์ .reg ที่โปรแกรมนี้สร้างมานั้นจะมี 2 ไฟล์คือ ไฟล์ติดตั้งเมนู กับไฟล์ลบเมนู นั้นๆออก(undo)

ตัวอย่างเมนูที่สร้างเสร็จ แล้วใช้งานจริง

สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่
http://www.win7utilities.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55
มีทั้งเวอร์ชั้นติดตั้งปกติ กับเวอชั้นพกพา(Portable)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!