สมัครสอบ ก.พ. 63 เริ่มวันแรก 6 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บเข้าไม่ได้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ปีนี้ การสอบ ภาค ก. ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer) ประมาณการ ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครฯ จะประกาศได้ภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้ง 2 ประกาศ (ประกาศรับสมัครฯ แบบ Paper & Pencil และประกาศรับสมัครฯ แบบ Computer)
  • ระยะเวลาเริ่มรับสมัคร ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ Computer รับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบ : https://ocsc2.job.thai.com/

อัพเดท : หลังจากเปิดรับสมัครแล้ว ช่วงเวลา 12:00 น. พบว่าระบบรับสมัครออนไลน์เกิดอาการล่ม ไม่สามารถเข้าสมัครได้ โดยทาง ก.พ. ได้ออกมาบอกว่ากำลังมีการแก้ไขระบบ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!