5 ธันวาคม กาแฟ Amazon ซื้อ 1 ฟรี 1

5 ธันวาคม 2562 สมาชิก PTT Blue Card ใช้คะแนนสะสม Blue Point 5 คะแนน แลกรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 ฟรี 1 เมื่อจูงมือพ่อมาที่ร้าน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์:
1. สมาชิก PTT Blue Card ใช้คะแนนสะสม Blue Point 5 คะแนน แลกรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 ฟรี 1 (เฉพาะ 5 เมนูที่กำหนด) เมื่อจูงมือพ่อมาที่ร้าน
หมายเหตุ: เครื่องดื่มที่ซื้อ และเครื่องดื่มที่รับฟรีสามารถเลือกได้จาก 5 เมนูที่กำหนดเท่านั้น ดังนี้ Iced Espresso, Iced Black Coffee, Iced Green Tea Honey Lime with Jelly, Iced Matcha Latte และ Iced Dark Chocolate
2. แลกรับสิทธิ์ได้วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. สมาชิก 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
4. กำหนดจำนวนสิทธิ์ในการรับเครื่องดื่มฟรี 50,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ (ยอดรวมทุกสาขา)
5. กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ผ่านทาง PTT Blue Card Mobile Application ตามขั้นตอนที่ระบุ และแสดงรหัสที่ได้รับต่อพนักงานร้านค้า (รหัสจะมีอายุ 10 นาที กรุณาอย่ากดรหัสก่อนมาถึงร้านค้า)
6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ
7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนสะสมให้ในทุกกรณี
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้น ส่วนลด 5 บาท เมื่อนำแก้วมาเอง
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!