ไม่โกหก ! 16 แอพ+เกมส์ iPhone&iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [01/04/57]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Run Tracker by Sport.com: Running, Walking, Jogging with M7 Support

https://itunes.apple.com/th/app/id750864136

Writer’s Studio

https://itunes.apple.com/th/app/id371303544

Sorceria 2: Sunken City

https://itunes.apple.com/th/app/id578939010

My PlayHome Stores

https://itunes.apple.com/th/app/id683942610

Perfection!

https://itunes.apple.com/th/app/id834942616

ClearWeather HD

https://itunes.apple.com/th/app/id576939451

StickyStudy

https://itunes.apple.com/th/app/id384039716

ExpenSenseHD (Budget + Expense + Income + Account)

https://itunes.apple.com/th/app/id512866211

InFrame Foto

https://itunes.apple.com/th/app/id504450354

DataMan Next : Track Data Usage In Real-Time

https://itunes.apple.com/th/app/id592962356

Calorie Counter & Weight Loss, by SparkPeople

https://itunes.apple.com/th/app/id568471693

InkNotes HD

https://itunes.apple.com/th/app/id453093923

Rome Offline Map – City Metro Airport

https://itunes.apple.com/th/app/id583945413

LED Basketball 78

https://itunes.apple.com/th/app/id362453752

Ferris Mueller’s Day Off

https://itunes.apple.com/th/app/id702878093

TOP Files Manager Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id589014207


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!