จัดเต็ม !! แอพ 18 iPhone/iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันนี้ [3/06/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Fort Defenders 7 seas

https://itunes.apple.com/th/app/id635278693?mt=8

Money

https://itunes.apple.com/th/app/id541593217?mt=8

Blosics HD

https://itunes.apple.com/th/app/id456242968?mt=8

Ninja Wrath

https://itunes.apple.com/th/app/id635492232?mt=8

Seoul Offline Map – City Metro Airport

https://itunes.apple.com/th/app/id591706716?mt=8

You Gotta See This!

https://itunes.apple.com/th/app/id379058646?mt=8

TRI-TRI-TRIOBELISK

https://itunes.apple.com/th/app/id428470159?mt=8

ABC Music

https://itunes.apple.com/th/app/id420949855?mt=8

Sound Fields

https://itunes.apple.com/th/app/id329501996?mt=8

Oh My Heroes!

https://itunes.apple.com/th/app/id605150550?mt=8

Walk with Map My Walk+

https://itunes.apple.com/th/app/id307860824?mt=8

Sound Fields: Winter

https://itunes.apple.com/th/app/id481636178?mt=8

MyMap+

https://itunes.apple.com/th/app/id467908886?mt=8

Real Piano HD Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id413943804?mt=8

Real Piano PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id409818349?mt=8

Pixely People Making Movies

https://itunes.apple.com/th/app/id457250516?mt=8

Zombies & Trains!

https://itunes.apple.com/th/app/id577970918?mt=8

Static Motion

https://itunes.apple.com/th/app/id493847964?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!