12 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 3 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Dummy Defense

http://itunes.apple.com/app/dummy-defense/id460832678?mt=8

Gravity Lab

http://itunes.apple.com/app/gravity-lab/id404052213?mt=8

System Monitor

http://itunes.apple.com/app/system-monitor/id549503305?mt=8

Photo Studio Pro

http://itunes.apple.com/app/photo-studio-pro/id536498606?mt=8

Gold & Chocolate

http://itunes.apple.com/app/gold-chocolate/id428046666?mt=8

Toss The Knight!

http://itunes.apple.com/app/toss-the-knight!/id527044251?mt=8

Toss The Knight HD

http://itunes.apple.com/app/toss-the-knight-hd/id513228185?mt=8

Planet Tracker

http://itunes.apple.com/app/planet-tracker/id507891505?mt=8

Easy Photo Editor

http://itunes.apple.com/app/easy-photo-editor/id537025476?mt=8

Fruit vs Veg

http://itunes.apple.com/app/fruit-vs-veg/id546981562?mt=8

Glass Tower 3

http://itunes.apple.com/app/glass-tower-3/id531647956?mt=8

DrawRace – Turbo Edition

http://itunes.apple.com/app/drawrace-turbo-edition/id320231609?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!