ยกขบวนมาแจกฟรี !! !! 30 แอพ สำหรับ iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Star Rover HD

http://itunes.apple.com/app/star-rover-hd/id437217048?mt=8

Birzzle Pandora HD

http://itunes.apple.com/app/birzzle-pandora-hd/id432874406?mt=8

Birzzle Pandora

http://itunes.apple.com/app/birzzle-pandora/id428876277?mt=8

Next Thing

http://itunes.apple.com/app/next-thing/id361249228?mt=8

MiniGlider

http://itunes.apple.com/app/miniglider/id518241576?mt=8

Sleep Time+

http://itunes.apple.com/app/sleep-time+-alarm-clock-sleep/id498360026?mt=8

IELTS Practice 1

http://itunes.apple.com/app/ielts-practice-1/id532054959?mt=8

Chem Pro: Chemistry Tutor in Your Pocket

http://itunes.apple.com/app/chem-pro-chemistry-tutor-in/id386263255?mt=8

Blood Roofs

http://itunes.apple.com/app/blood-roofs/id497008717?mt=8

E-Guitar HD

http://itunes.apple.com/app/e-guitar-hd/id381568913?mt=8

Land-a Panda

http://itunes.apple.com/app/land-a-panda/id410332343?mt=8

Prognosis : Cardiology

http://itunes.apple.com/app/prognosis-cardiology/id497768384?mt=8

Relax – Stress and Anxiety Relief

http://itunes.apple.com/app/relax-stress-anxiety-relief/id408784780?mt=8

DMD Panorama

http://itunes.apple.com/app/dmd-panorama/id441183050?mt=8

Robot DIR Deluxe

http://itunes.apple.com/app/robot-dir-deluxe/id554183114?mt=8

Pick’n’Chew

http://itunes.apple.com/app/picknchew/id504299067?mt=8

New Tappi Adventures

http://itunes.apple.com/app/new-tappi-adventures/id550434548?mt=8

CryptMe – Crypt Messages

http://itunes.apple.com/app/cryptme-crypt-messages/id529789636?mt=8

Elf Defense Eng

http://itunes.apple.com/app/elf-defense-eng/id489783365?mt=8

App Center 18 in 1

http://itunes.apple.com/app/app-center-18-in-1/id560115642?mt=8

Wireless Drive

http://itunes.apple.com/app/wireless-drive/id563789686?mt=8

Vintage Radio

http://itunes.apple.com/app/vintage-radio/id455577974?mt=8

Tiny Troopers

http://itunes.apple.com/app/tiny-troopers/id494242260?mt=8

wikilire

http://itunes.apple.com/app/wikilire/id557592933?mt=8

Kids vs Goblins

http://itunes.apple.com/app/kids-vs-goblins/id492255731?mt=8

Sumo Paint – create, draw, doodle

http://itunes.apple.com/app/sumo-paint-create-draw-doodle/id542324634?mt=8

IELTS Practice 3

http://itunes.apple.com/app/ielts-practice-3/id534465805?mt=8

Blox

http://itunes.apple.com/app/blox/id542980925?mt=8

Ugly Meter

http://itunes.apple.com/app/ugly-meter/id388336485?mt=8

Super Cave Escape

http://itunes.apple.com/app/super-cave-escape/id558778024?mt=8

** แนะนำ **

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!