จัดเต็ม! 31 แอพ+เกมส์ iPhone/iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Text Editor & PDF Creator

https://itunes.apple.com/th/app/id639156936?mt=8

Space Agency

https://itunes.apple.com/th/app/id542397575?mt=8

Taskbox – Mail

https://itunes.apple.com/th/app/id561712083?mt=8

Remember – Block

https://itunes.apple.com/th/app/id541447969?mt=8

Stickman Base Jumper

https://itunes.apple.com/th/app/id549451662?mt=8

Snoopy Coaster

https://itunes.apple.com/th/app/id568890139?mt=8

A Weird RPG

https://itunes.apple.com/th/app/id429400084?mt=8

The Journey Down: Chapter One

https://itunes.apple.com/th/app/id580486267?mt=8

Mini Ninjas

https://itunes.apple.com/th/app/id577106023?mt=8

All-in Fitness: 1000 Exercises, Workouts & Calorie Counter

https://itunes.apple.com/th/app/id571227995?mt=8

Air Penguin

https://itunes.apple.com/th/app/id425609130?mt=8

Air Penguin

https://itunes.apple.com/th/app/id425609130?mt=8

ZENONIA® 3

https://itunes.apple.com/th/app/id414830024?mt=8

KAMI RETRO

https://itunes.apple.com/th/app/id424188363?mt=8

Colosseum Heroes

https://itunes.apple.com/th/app/id443894846?mt=8

KAMI RETRO HD

https://itunes.apple.com/th/app/id433330514?mt=8

Baseball Superstars® 2011 Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id398117601?mt=8

Soccer Superstars® 2011 Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id413970488?mt=8

Baseball Superstars® 2010 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id393829505?mt=8

Cheese Please

https://itunes.apple.com/th/app/id503953631?mt=8

Baseball Superstars® 2010

https://itunes.apple.com/th/app/id331658702?mt=8

Baseball Superstars® II Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id429610144?mt=8

Cheese Please HD

https://itunes.apple.com/th/app/id506516583?mt=8

Playground 2

https://itunes.apple.com/th/app/id537973041?mt=8

CarTunes Music Player

https://itunes.apple.com/th/app/id415408192?mt=8

Jamn – The musician’s multi-tool

https://itunes.apple.com/th/app/id530470606?mt=8

PanoFrame

https://itunes.apple.com/th/app/id638691197?mt=8

Los Angeles Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id523422676?mt=8

ZENONIA® 2

https://itunes.apple.com/th/app/id364597916?mt=8

123 ZOO

https://itunes.apple.com/th/app/id481569677?mt=8

ZENONIA®

https://itunes.apple.com/th/app/id316720410?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!