18 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 4 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Draw Book Mobile

http://itunes.apple.com/app/draw-book-mobile/id548125340?mt=8

Draw *

http://itunes.apple.com/app/draw-*/id533246997?mt=8

Drawing Book HD

http://itunes.apple.com/app/drawing-book-hd/id542910651?mt=8

Artistic Photo Pro

http://itunes.apple.com/app/artistic-photo-pro/id537015567?mt=8

SwipeType

http://itunes.apple.com/app/swipetype-keyboard-shortcuts/id550077134?mt=8

Timer+ Touch HD

http://itunes.apple.com/app/timer+-touch-hd/id520487966?mt=8

Instamail Photo

http://itunes.apple.com/app/instamail-photo/id553743855?mt=8

Weather+ Touch

http://itunes.apple.com/app/weather+-touch/id551481865?mt=8

Facebook Photo Grabber

http://itunes.apple.com/app/facebook-photo-grabber/id539877861?mt=8

PDF Reader

http://itunes.apple.com/app/pdf-reader/id544699354?mt=8

iStunt 2 HD – Snowboard

http://itunes.apple.com/app/istunt-2-hd-snowboard/id423803502?mt=8

iStunt 2 – Snowboard

http://itunes.apple.com/app/istunt-2-snowboard/id407775125?mt=8

Airport Scanner

http://itunes.apple.com/app/airport-scanner/id486947533?mt=8

Money King

http://itunes.apple.com/app/money-king/id537149719?mt=8

PipeRoll 2 Ages HD

http://itunes.apple.com/app/piperoll-2-ages-hd/id490143425?mt=8

PipeRoll 2 Ages

http://itunes.apple.com/app/piperoll-2-ages/id484448162?mt=8

Percepto

http://itunes.apple.com/app/percepto/id419502225?mt=8

OLO game

http://itunes.apple.com/app/olo-game/id529826126?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!