ช้าอด !! 17 แอพ/เกม iOS ที่ปกติขาย…แต่วันนี้โหลดได้ฟรี [4/09/56]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้าไปโหลดแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงเวลาที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Pacific Rim

https://itunes.apple.com/th/app/id639615384?mt=8

goodEar Chords – Ear Training

https://itunes.apple.com/th/app/id588123582?mt=8

iVisit 3D

https://itunes.apple.com/th/app/id465949093?mt=8

Remoter VNC – Remote Desktop

https://itunes.apple.com/th/app/id369626098?mt=8

AC-130

https://itunes.apple.com/th/app/id422223831?mt=8

Ko Samui Travel Map (Thailand)

https://itunes.apple.com/th/app/id560760972?mt=8

Star Wars Pinball

https://itunes.apple.com/th/app/id594811233?mt=8

Push Launcher

https://itunes.apple.com/th/app/id650538760?mt=8

Ride ‘Em Rigby – Regular Show

https://itunes.apple.com/th/app/id582420407?mt=8

OneTuner Pro Radio Player

https://itunes.apple.com/th/app/id541578140?mt=8

Power Sleep & Nap | AmbiScience

https://itunes.apple.com/th/app/id346971659?mt=8

Speedometer GPS+ (Car speedometer, Bike cyclometer)

https://itunes.apple.com/th/app/id541913955?mt=8

PhotoJus Music FX Pro – Pic Effect for Instagram

https://itunes.apple.com/th/app/id670171937?mt=8

rabel

https://itunes.apple.com/th/app/id693898815?mt=8

Net Master HD – IT Tools & LAN Scanner

https://itunes.apple.com/th/app/id473144915?mt=8

Gem Fighter

https://itunes.apple.com/th/app/id587817907?mt=8

NoteLedge for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id540666751?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!