ช้าอด ! 21 แอพ iOS แจกฟรีประจำวันที่ 5 มีนาคม 2556

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

AllSync

https://itunes.apple.com/th/app/id412811804?mt=8

TinyScan Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id556500145?mt=8

Sandbox Web Browser

https://itunes.apple.com/th/app/id562054411?mt=8

MyTube

https://itunes.apple.com/th/app/id595560643?mt=8

iBomber Attack

https://itunes.apple.com/th/app/id538751326?mt=8

All-in Fitness Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id365497220?mt=8

Where Do Balloons Go?

https://itunes.apple.com/th/app/id522189097?mt=8

Hero Mages

https://itunes.apple.com/th/app/id516465368?mt=8

Mini Jailbreaker

https://itunes.apple.com/th/app/id518240242?mt=8

Sonic Recall

https://itunes.apple.com/th/app/id484556376?mt=8

Countdown++

https://itunes.apple.com/th/app/id527534315?mt=8

Rectools Unlimited

https://itunes.apple.com/th/app/id457489232?mt=8

Pocket Trucks

https://itunes.apple.com/th/app/id543172408?mt=8

My Cartoon

https://itunes.apple.com/th/app/id561936185?mt=8

KidsDental

https://itunes.apple.com/th/app/id472980862?mt=8

Laminar (for iPhone) – Image Editor

https://itunes.apple.com/th/app/id377598786?mt=8

MP3-Recorder

https://itunes.apple.com/th/app/id590013870?mt=8

Recorder Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id595349609?mt=8

BANG! the Official Video Game

https://itunes.apple.com/th/app/id406634232?mt=8

Puzzle Dozer HD

https://itunes.apple.com/th/app/id408484499?mt=8

Squats for Killer Curves – 0 to 200+ Squats Training

https://itunes.apple.com/th/app/id576288154?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!