ช้าหมด อดโหลด !! 12 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 5 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

InstaWord – Text for Instagram

http://itunes.apple.com/app/instaword-text-for-instagram/id540975292?mt=8

PipeRoll 2 Ages

http://itunes.apple.com/app/piperoll-2-ages/id484448162?mt=8

Camera 3D Pro

http://itunes.apple.com/app/camera-3d-pro/id341762229?mt=8

Draw a One-touch

http://itunes.apple.com/app/draw-a-one-touch/id509446349?mt=8

No More Socks: The Christmas List Genius

http://itunes.apple.com/app/no-more-socks-christmas-list/id399220659?mt=8

World Newspapers

http://itunes.apple.com/app/world-newspapers/id363274510?mt=8

Calculator Pro for iPhone and iPod touch

http://itunes.apple.com/app/calculator-pro-for-iphone/id459434816?mt=8

Triple Defense

http://itunes.apple.com/app/triple-defense/id553405399?mt=8

Da Vinci.

http://itunes.apple.com/app/da-vinci./id519416810?mt=8

The Runes Guild Beginning

http://itunes.apple.com/app/the-runes-guild-beginning/id542648996?mt=8

iREHAB Back Pain

http://itunes.apple.com/app/irehab-back-pain/id417989015?mt=8

THOR: Son of Asgard

http://itunes.apple.com/app/thor-son-of-asgard/id433558156?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!